Zajęcia teoretyczne i praktyczne ze strażakami i ratownikami medycznymi

Uczniowie klas I- III ubrani w kamizelki odblaskowe udali się na wycieczkę do Książa Wielkiego, gdzie zwiedzili siedzibę straży pożarnej oraz pogotowia ratunkowego. Uczestniczyli w zajęciach teoretycznych i praktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Poznali także pracę strażaka i ratownika medycznego.
W spotkaniu tym brali udział strażacy z OSP w Książu Wielkim funkcjonujący w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym oraz ratownicy medyczni, którzy zaprezentowali uczniom sprzęt mający na wyposażeniu, służący do udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych. Podczas spotkania odbyły się zajęcia teoretyczne, praktyczne oraz pokazy i ćwiczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.