listopad

26lis2019

Listopad to dla Polaków miesiąc, w którym czcimy naszych bohaterów narodowych, wspominamy dzieje narodu polskiego, jego krętą drogę do niepodległości.

Ukoronowaniem tych działań było zaproszenie Zespołu Folklorystycznego „Książowiacy”, który 26 listopada 2019 r. wystąpił z koncertem pieśni patriotycznych dla całej społeczności szkolnej.
W pierwszej części Książowiacy zaprezentowali pieśni związane z Józefem Piłsudskim, a następnie przypomnieli 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej, śpiewając pieśni z tamtego okresu oraz piosenki partyzanckie. Na zakończenie wszyscy wspólnie odśpiewali „Legiony” i „Piechotę”. Dla uczniów była to niezapomniana lekcja historii i patriotyzmu.


7lis2019

listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej w Antolce zgodnie z tradycją obchodzono Święto Szkoły połączone ze ślubowaniem pierwszoklasistów i Dniem Patronki – Marii Skłodowskiej-Curie. Uroczystość uświetnili swą obecnością: zastępca wójta Gminy Książ Wielki Grzegorz Janus, przewodniczący Rady Gminy Książ Wielki Henryk Huma, kierownik Centrum Usług Wspólnych Jolanta Nowak, dyrektorzy szkół gminnych (Danuta Gajos, Edyta Sychowska) oraz licznie zgromadzeni rodzice uczniów. To szczególny dzień dla pierwszoklasistów, bo właśnie stawali się oni pełnoprawnymi uczniami szkoły. Złożyli uroczyste ślubowanie, a dyrektor Małgorzata Borycka dokonała symbolicznego pasowania ich na uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Antolce.