październik

22paź2020

W ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych “Program dla szkół” uczniowie klas I-V Szkoły Podstawowej w Antolce mają organizowane różnorodne zajęcia na temat zdrowego odżywiania. W październiku bieżącego roku uczestniczyli w konkursie plastycznym, w czasie którego wykonali prace plastyczne, zachęcające do spożywania warzyw, owoców oraz mleka i produktów mlecznych. Mali artyści posługując się różnymi technikami plastycznymi, wykazali się pomysłowością, a wszystko w celu propagowania zdrowego odżywiania.


17paź2020

Piosenkami, wierszami, rozważaniem słów Jana Pawła II uczniowie Szkoły Podstawowej w Antolce uczcili pamiętny dla Polaków dzień 16 października 1978 roku, odkąd to na Stolicy Piotrowej zasiadł Karol Wojtyła jako pierwszy Papież – Polak. Starsze pokolenie z radością wraca wspomnieniami do tego dnia, młodzież i dzieci chętnie o nim słuchają i cieszą się, że Święty Jan Paweł II – nasz papież – jest naszym orędownikiem, z pomocą którego możemy prosić Boga o łaski dla nas, naszych rodzin, naszego kraju.


13paź2020

Dzień Nauczyciela obchodziliśmy w zaostrzonym reżimie sanitarnym, w okresie pandemii. Uczniowie pod kierunkiem pani Anny Kowal i Ewy Doniec przygotowali z tej okazji krótką część artystyczną. Były życzeniami od Samorządu Uczniowskiego oraz krótki występ zespołu wokalno- instrumentalnego.