Category "Historia szkoły"

8lis2021

8 listopada 2021 r. społeczność Szkoły Podstawowej w Antolce obchodziła jubileusz 95-lecia istnienia. Tę piękną uroczystość swoją obecnością uświetnili goście: wójt Gminy Książ Wielki Marek Szopa, radny Rady Gminy Książ Wielki Dariusz Książek, kierownik Centrum Usług Wspólnych Jolanta Nowak, dyrektor Szkoły Podstawowej w Książu Małym Danuta Gajos, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Książu Wielkim Edyta Sychowska oraz rodzice pierwszoklasistów. Dyrektor szkoły – Małgorzata Borycka powitała przybyłych na uroczystość gości, następnie w krótkim przemówieniu przedstawiła historię szkoły.


7lis2016

W poniedziałek 7 listopada 2016 roku Szkoła Podstawowa im. Marii Curie – Skłodowskiej w Antolce obchodziła 90-lecie swojego istnienia. Do tej pory jej mury opuściło ponad 1800 absolwentów! Uroczystości jubileuszowe rozpoczęła Msza św. odprawiona w miejscowym kościele przez ks. proboszcza ks. Macieja Stopińskiego. Wspominając zacną jubilatkę przypomniał, jakie cele i przesłanie przyświecają działalności szkoły. Jest to nie tylko miejsce zdobywania wiedzy o otaczającym nas świecie. Jest też miejscem, w którym zawierają się przyjaźnie, czasem głębokie na całe życie.


7lis2015
7 listopada 2006 roku nasza szkoła obchodziła Jubileusz 80-lecia. Z tej okazji Szkoła otrzymała Sztandar, który ufundowała Rada Rodziców. O tej doniosłej uroczystości redaktor Zbigniew Wojtiuk napisał artykuł, który w całości zamieszczamy poniżej.

„Od wczoraj „osiemdziesięciolatka” z Antolki zalicza się do szkół „sztandarowych” – po Książu Wielkim i Książu Małym. Stało się tak dzięki poparciu i hojności Rady Gminy, Urzędu Gminy i Rady Rodziców. Po mszy, podczas której poświęcono zaszczytną chorągiew, uczestnicy uroczystości przemaszerowali do szkolnego budynku. Gości (wśród nich wicekuratora oświaty Andrzeja Markiewicza, wizytatorkę Barbarę Bertek, ks. kan. Wiesława Charta, wójta Marka Szopę oraz radnych) powitała dyrektorka Małgorzata Borycka. 80 lat Szkoły Podstawowej w Antolce.