marzec

22mar2021

21 marca 2021 roku dzieci z klas 0-III żegnały zimę, a witały wiosnę. Uczniowie klas młodszych przygotowali ze słomy, ścinków materiału, bibuły kukły, które na znak odchodzącej zimy spalili na placu obok szkoły.


18mar2021

Do 11 kwietnia uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych będą uczyli się zdalnie – to najważniejsza zmiana w funkcjonowaniu szkół i placówek wprowadzona z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej.


10mar2021

W marcu 2021 roku uczniowie klasy III odbyli wirtualną wyprawę do teatru „Baj Pomorski” w Toruniu. Podczas tego spotkania online z teatrem obejrzeli przedstawienie pt. „Kapelusz Pani Wrony”, opowiadający o próżności. W spektaklu główna bohaterka Pani Wrona – wytworna dama – gubi najcenniejszy atrybut swojej garderoby, co stanowi dla niej powód do rozpaczy. Czy przez to zatraci swoją próżność? Czy próżności w ogóle można się wyzbyć? Oto pytania, które pojawiają się w tym przedstawieniu.


8mar2021

8 marca to święto wszystkich kobiet – dużych i małych. Doskonale o tym pamiętała męska część klas I – III uczących się stacjonarnie w szkole. Mimo pandemii i związanych z nią ograniczeń święto to było pełne radości i zabawy, co jest bardzo istotne dla kondycji psychicznej zarówno najmłodszych uczennic i uczniów, jak i ich wychowawczyń.
Każda z klas miała swoją oddzielną uroczystość.