czerwiec

25cze2021

o tym wyjątkowym ze względu na pandemię i jakże trudnym roku szkolnym, w czasie którego znaczna część nauczania odbywała się w trybie zdalnym, 25 czerwca 2021r. nastąpiło jego uroczyste zakończenie. W SP Antolka odbyło się ono w trzech turach: klasy młodsze, klasy IV – VI oraz VII – VIII.
Dyrektor Małgorzata Borycka wszystkim wyróżniającym się w nauce i zachowaniu uczniom wręczyła świadectwa, dyplomy, medale i nagrody książkowe. Uczniowie chętnie brali udział w wielu konkursach zarówno lokalnych, jak i na szczeblu powiatowym, zajmując w nich czołowe miejsca, za co również zostali nagrodzeni.


21cze2021

Dzieciaki z punktu przedszkolnego, uczniowie klas II i III wraz z wychowawcami wybrali się na wycieczkę do lasu w okolicach Książa Wielkiego. Nie był to jedna zwykły wyjazd. Spotkanie zorganizowane było przez Leśników z Nadleśnictwa – Miechów.
Dzieci na Ścieżce Przyrodniczo- Leśnej „Chrusty” uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych, poprowadził je Leśniczy pan Mateusz Łysek, który jest także absolwentem Szkoły Podstawowej w Antolce. Starsi uczniowie mogli powtórzyć i utrwalić wiadomości o gatunkach drzew i roślin występujących w naszych lasach oraz o żyjących w nich zwierzętach. Przedszkolaki również z zaciekawieniem wysłuchały Pana Leśniczego i wszyscy ruszyli na spacer szlakiem przyrodniczym.


15cze2021

Podczas zdalnego nauczania, w naszej szkole, przeprowadzono kilka konkursów literackich pod hasłem „Odkryj w sobie talent”.
Celem tych działań było zachęcanie uczniów do pisania i prezentowania własnej twórczości. Mogłoby się wydawać, że w czasach cyfryzacji świata, sztuka pisania zejdzie na margines kultury. Konkursy literackie udowadniają jednak, że tak się nie stało. Wygląda na to, że potrzeba obcowania ze słowem pisanym jest w uczniach naszej szkoły mocno zakorzeniona.


7cze2021

W czerwcu uczniowie klasy III pod kierunkiem wychowawczyni przygotowali niespodziankę dla swoich młodszych kolegów z przedszkola. Wykonali ilustracje do ulubionej bajki wszystkich maluchów, a mianowicie do „Czerwonego Kapturka”, nauczyli się pięknie czytać tekst tego utworu, a wszystko w celu jak najpiękniejszego zaprezentowania swoich umiejętności czytelniczych maluchom.
Po przeczytaniu bajki odbyła się krótka pogadanka na temat „Czy można ufać nieznajomym?”. Odpowiedź oczywiście brzmiała – nie.

Dodatkowym walorem tego spotkania było atrakcyjne miejsce, usytuowane na terenie przyszkolnym w pobliżu lasu.

Spotkanie to było nie tylko miłym wspólnym spędzeniem czasu, ale także dostarczyło wszystkim wiele radości, zarówno czytającym, jak również słuchającym.


2cze2021

Uczniowie klasy IV i V byli na wycieczce w rezerwacie Natura 2000 „Kalina Lisiniec” i „Sterczów – ścianka”. Po obszarach tych oprowadzali uczniów pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, z którą nasza szkoła współpracuje. Uczniowie odnaleźli wiele rodzajów storczyków, w tym jednego z najpiękniejszych i najrzadszych – obuwika pospolitego.


2cze2021

1 czerwca, w dniu święta wszystkich dzieci, czas uczniom Szkoły Podstawowej w Antolce upłynął na wspólnych grach, zabawach, rozgrywkach sportowych, wycieczkach pieszych i rowerowych, piknikach, czyli na formach integracyjnych scalających na nowo zespoły klasowe po przymusowym z powodu pandemii nauczaniu zdalnym.
Nie zabrakło w tym dniu uśmiechu, radości, zdrowej sportowej rywalizacji oraz wspólnych klasowych poczęstunków.