Category "Odblaskowa szkoła"

30paź2021

Dzieci i młodzież zebrali się w kościele parafialnym, 25 października ze swoimi dziadkami i rodzicami aby wspólnie modlić się na odblaskowym różańcu, który wykonali samodzielnie. W trosce o bezpieczeństwo uczestników tego wyjątkowego różańca, który prowadził ksiądz Maciej Stopiński uczniowie wręczyli odblaski poprawiające widoczność na drodze. Ta akcja doskonale uświadamia nam, że życie jest podstawowym dobrem człowieka i o to dobro powinniśmy dbać nie tylko dla siebie, ale i dla innych.


26paź2021

ak ważne jest bezpieczeństwo na drodze, szczególne w okresie jesienno- zimowym, gdy jest szaro, deszczowo, ponuro, wiedzą o tym doskonale uczniowie naszej szkoły, dlatego też dbając o bezpieczeństwo swoich babć i dziadków zorganizowali pod kierunkiem nauczycieli odblaskowe spotkanie. Podczas tego spotkania nie zabrakło odblaskowych piosenek, popisów wokalnych, instrumentalnych oraz recytacji rymowanek ułożonych przez uczniów. W prezencie od wnuczków babcie i dziadkowie otrzymali elementy odblaskowe, które mają się przyczynić do tego, aby byli oni bardziej widoczni, a więc bardziej bezpieczni.


26paź2021

Uczniowie klas I- III ubrani w kamizelki odblaskowe udali się na wycieczkę do Książa Wielkiego, gdzie zwiedzili siedzibę straży pożarnej oraz pogotowia ratunkowego. Uczestniczyli w zajęciach teoretycznych i praktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Poznali także pracę strażaka i ratownika medycznego.
W spotkaniu tym brali udział strażacy z OSP w Książu Wielkim funkcjonujący w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym oraz ratownicy medyczni, którzy zaprezentowali uczniom sprzęt mający na wyposażeniu, służący do udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych. Podczas spotkania odbyły się zajęcia teoretyczne, praktyczne oraz pokazy i ćwiczenia.


21paź2021

Szkoła Podstawowa w Antolce jest usytuowana bezpośrednio przy popularnej “siódemce”, jednej z najniebezpieczniejszych dróg w kraju, dlatego też dyrekcja, nauczyciele i uczniowie tej placówki już po raz kolejny postanowili działać. Tym razem 20 października br. uczniowie klas I-VIII Szkoły Podstawowej w Antolce utworzyli wzdłuż tej feralnej szosy żywy łańcuch dzieci w odblaskowych strojach, z transparentami nawołującymi kierowców do bezpiecznej jazdy. Uczniowie chcieli zwrócić uwagę na wszystkich pieszych użytkowników drogi, z którymi zmotoryzowani powinni się nią umieć podzielić.


12paź2021

12 października 2021 roku do SP w Antolce przybyli seniorzy z Książa Wielkiego z klubu seniora „Młodzi duchem”. Uczniowie przygotowali krótki program artystyczny, przekazali widzom cenne wskazówki i rady jak bezpiecznie poruszać się po drodze oraz przypomnieli o konieczności noszenia elementów odblaskowych zwiększających bezpieczeństwo na drodze.

Seniorzy z zainteresowaniem wysłuchali odblaskowych piosenek i rymowanek przygotowanych przez uczniów naszej szkoły. W podziękowaniu artyści otrzymali od seniorów słodycze, a uczniowie podarowali klubowiczom pamiątkowe odblaski.


4paź2021

4 października 2021 roku w godzinach popołudniowych odbył się „Odblaskowy piknik”. Specjalnymi gośćmi pikniku byli strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Miechowie oraz ratownik medyczny – Anna Stempińska. Piknik miał na celu nie tylko pokazanie uczniom jak aktywnie spędzać czas wolny, ale jego celem było także promowanie bezpieczeństwa na drodze i kształtowanie u uczniów i ich rodziców nawyku noszenia elementów odblaskowych.


1paź2021

Uczniowie klasy II pod opieką wychowawczyni E. Szopa uczestniczyli w teoretycznych i praktycznych zajęciach ze strażakami OSP – Łazy. Zajęcia odbyły się w plenerze. Strażacy pod kierownictwem pana Krystiana Greli przeprowadzili pokaz gaszenia pożaru palącej się słomy. Następnie przedstawili sytuację rowerzystów poszkodowanych w wypadku oraz udzielanie im pomocy. Dużą atrakcją było zdejmowanie kota, który znalazł się na drzewie.
Uczniowie mieli także możliwość obejrzeć sprzęt, którym dysponuje jednostka OSP oraz wcielić się w małego strażaka. Kolejnym zajęciem było udzielanie pierwszej pomocy, które przeprowadziła pani Anna Stempińska, ratownik medyczny.


30wrz2021

Nastała jesień. Dni stają się coraz krótsze, chłodniejsze. Coraz wcześniej robi się ciemno i szaro, dlatego też nauczyciele naszej szkoły, dbając o bezpieczeństwo swoich podopiecznych, zorganizowali akcję, której celem było promowanie odblaskowych plecaków. W akcji tej wzięli udział wszyscy uczniowie szkoły, od najmłodszych do najstarszych klas. Pomysłowości i kreatywności nikomu nie zabrakło. Na plecakach pojawiły się paski, buźki, słoneczka, misie i inne emblematy, a wszystko w kolorach jasnych, pełniących funkcje odblaskowe.


28wrz2021

Uczniowie klasy drugiej mieli zorganizowane zajęcia z zakresu bezpieczeństwa w szkole, w drodze do szkoły oraz podczas zabaw. Uświadomili sobie jak ważne jest, aby być rozważnym i w jaki sposób zadbać o swoje bezpieczeństwo.
Poznali podstawowe znaki drogowe, numery alarmowe oraz dowiedzieli się w jaki sposób rozmawiać z nieznajomym. Zapoznali się również z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze w terenie niezabudowanym, zostali poinformowani o konieczności noszenia odblasków. Zajęcie te przygotowała i przeprowadziła aspirant Anna Jasica – Kustosz z Komisariatu Policji w Słomnikach. Uczniowie na zakończenie zajęć otrzymali opaski odblaskowe.


21wrz2021

21 września bieżącego roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Antolce wraz z policjantami z Ruchu Drogowego w Miechowie wzięli udział w akcji EDWARD-w Europejskim Dniu Bez Ofiar Śmiertelnych Na Drogach. Ideą projektu jest „wizja zero”- zero osób ciężko rannych i zero ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w tym dniu na drogach Europy.
Kluczem do osiągnięcia poprawy bezpieczeństwa na drogach jest zmiana zachowań ich użytkowników. Największy wpływ na bezpieczeństwo mają kierowcy, którzy dopuszczają się zachowań zagrażających życiu innych uczestników dróg.