Prowadzimy zdalne nauczanie na platformie TEAMS Microsoft

Nauka zdalna odbywa się z wykorzystaniem platformy Teams Microsoft, dzięki pozyskaniu pełnej licencji edukacyjnej do platformy Office 365. Nauczanie zdalne prowadzimy według obowiązującego w każdej klasie planu lekcji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.