Patriotyczne zwiedzanie Krakowa

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w kolejnej wycieczce do Krakowa. Tym razem głównym celem była lekcja muzealna w Muzeum Narodowym. Tematem zajęć były „Powstania narodowe – legenda powstań i codzienność powstańcza”, a odbyły się one w Gmachu Głównym, w Galerii „Broń i Barwa w Polsce”. Uczniowie zostali zapoznani z takimi pojęciami jak: powstania, insurekcja, naród, patriotyzm, niepodległość, polityka, codzienność żołnierska, kobiety a powstania, ubiór i uzbrojenie, militaria, sukmana, żałoba narodowa, biżuteria patriotyczna. Zajęcia te doskonale wpisały się w obchody 100-ej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i pozwoliły uczniom usystematyzować wiedzę na ten temat.

Przy okazji pobytu w Krakowie uczestnicy wycieczki odwiedzili Wawel, a na nim m.in. dziedziniec arkadowy Zamku, wnętrze katedry i Kryptę pod Wieżą Srebrnych Dzwonów – Miejsce spoczynku Marszałka Józefa Piłsudskiego. W przedsionku tej krypty obejrzeli sarkofag, w którym pochowany jest prezydent Lech Kaczyński z żoną Marią,

Na zakończenie odbyli spacer po krakowskim Rynku, a szczególną uwagę zwrócili na miejsce składania uroczystej przysięgi narodowi polskiemu przez Naczelnika Tadeusza Kościuszkę i objął formalnie przywództwo insurekcji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.