I miejsce Weroniki Nowak w województwie

15 marca 2019 r. w Małopolskim Oddziale Okręgowym PCK odbył się wojewódzki etap XXVII Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia. Weronika Nowak, uczennica VII klasy Szkoły Podstawowej w Antolce, zajęła I miejsce w województwie i będzie reprezentować szkołę w etapie centralnym, który odbędzie się w dniach 24-26 maja w Łodzi.

Uczestnicy Olimpiady podzieleni byli na dwie grupy wiekowe: I – klasy 7, 8 szkół podstawowych oraz 3 klasy gimnazjum i II – szkoły ponadgimnazjalne. Weronika należała do najmłodszych uczestników w swojej kategorii i udało jej się pokonać najlepszych przedstawicieli etapów powiatowych. Etap wojewódzki składał się z dwóch części: testu wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania, pierwszej pomocy, ekologii i promocji zdrowego stylu życia oraz prezentację efektów przeprowadzonej w szkole akcji prozdrowotnej. „Zdrowie z przepisów naszych babć” to tytuł akcji przeprowadzonej w naszej szkole. Akcja trwała cztery dni i obejmowała szereg działań: zajęcia edukacyjne, przygotowanie plakatów, gazetek, wystaw, wycieczkę do młyna, pieczenie chleba i degustację potraw przygotowanych z przepisów naszych babć. W działania prozdrowotne włączyło się mnóstwo osób: uczniowie klasy VI i VII, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice. Efekty pracy przedstawiała Weronika Nowak, a nad przebiegiem akcji czuwały: dyrektor Małgorzata Borycka i Marta Gajos.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.