BohaterON

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Antolce po raz kolejny wzięli udział w ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej „BohaterON”, której celem jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego.
Tym razem do akcji włączyli się uczniowie klasy I wraz ze swoją wychowawczynią. W ramach tego projektu pierwszoklasiści obejrzeli spektakl teatru lalek Pracownia za Piecem pt. „Niebajka o Powstaniu Warszawskim”. Przedstawienie to, oparte na relacji dziadek – wnuczka, w prosty sposób wyjaśnia dzieciom, czym jest bohaterstwo, czyn patriotyczny i co zrobić, by móc się nazwać patriotą. Spektakl ten pokazał również najmłodszym, co dla Powstańców Warszawskich znaczy pamięć o historii oraz jak ważna jest dla nich korespondencja z młodymi. Dlatego też pierwszoklasiści bez wahania podjęli się wykonania kart pocztówkowych dla Powstańców, które pięknie ozdobili barwami narodowymi, a następnie wysłali do Uczestników Powstania Warszawskiego.

Dzięki tej akcji maluchy wzbogaciły swoją wiedzę na temat bohaterów walki o wolność sprzed lat, zostali także uwrażliwieni na potrzebę pamięci o Powstańcach, którzy dziś są już ludźmi w bardzo podeszłym wieku i każdy taki znak pamięci jest dla nich bardzo ważny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.