Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

W Szkole Podstawowej w Antolce 19 czerwca miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019. Uroczystość tę uświetnili swoją obecnością ksiądz proboszcz Maciej Stopiński, zastępca wójta Gminy Książ Wielki Grzegorz Janus oraz licznie zgromadzeni rodzice.

Dyrektor Małgorzata Borycka podsumowała pracę szkoły w minionym roku oraz wręczyła świadectwa wyróżnionym uczniom, a ich rodzicom listy gratulacyjne. W swoim wystąpieniu poinformowała, że w roku szkolnym 2018/2019 do szkoły uczęszczało 169 uczniów i przedszkolaków. Wszyscy otrzymali świadectwa promocyjne i świadectwa ukończenia szkoły. Uczniowie osiągali bardzo dobre wyniki w nauce. Średnia szkoły wyniosła 4,25, a 48 uczniów (36%) klas I-VIII otrzymało promocję do klasy wyższej lub świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem.

Dyrektor wyróżniła szczególnie absolwentów, którzy ukończyli szkołę z wysokimi wynikami i uzyskali wysokie wyniki z egzaminu ósmoklasisty. Byli to: Mateusz Miś, który z egzaminu z matematyki uzyskał wynik 100% oraz Weronikę Wiorek, Wiktora Książka, Ewelinę Szwaczkę i Julię Gniewek. Wyróżniła także uczennicę klasy VII – Weronikę Nowak, która zajęła I miejsce w województwie w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Promocji Zdrowa PCK i reprezentowała szkołę w eliminacjach centralnych oraz uczennicę klasy IV – Oliwię Kwiecień, która otrzymała wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny.

Szczególnie serdeczne słowa skierowała do ósmoklasistów, którzy zakończyli edukację w szkole podstawowej. W swoim przemówieniu zwróciła uwagę na to, że nauczyciele chcieli dać swoim wychowankom korzenie i skrzydła. Korzenie, by nigdy nie zapominali o swojej rodzinie, szkole, wsi, i skrzydła, by odlatywali ku wiedzy i mądrości, by odważnie podejmowali kolejne wyzwania. Ale sugerowała też, aby wracali, bo tu także są potrzebni ludzie mądrzy, wykształceni i odpowiedzialni.

Z kolei uczniowie klasy VIII przedstawili okolicznościową część artystyczną przygotowaną pod kierunkiem wychowawczyni, p. Grażyny Łysek. O oprawę muzyczną zadbała p. Anna Kowal, a o dekorację sali p. Ewa Doniec. Ósmoklasiści nawiązując do znanych utworów literackich w humorystyczny, ale i wzruszający sposób przedstawili swój pobyt w szkole. Kiedy zabrzmiała piosenka „Cudownych rodziców mam” w oczach wszystkich mam pojawiły się łzy.

Następnie głos zabrali siódmoklasiści (przygotowywani przez Martę Gajos), którzy pożegnali starszych kolegów w imieniu całej społeczności szkolnej. A na zakończenie tradycyjnie zabrzmiała „Pieśń pożegnalna”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.