Zajęcia teoretyczne i praktyczne ze strażakami i ratownikami medycznymi

Uczniowie klas I- III SP w Antolce pod opieką swoich wychowawczyń uczestniczyli w wycieczce do Książa Wielkiego, gdzie zwiedzili siedzibę straży pożarnej oraz pogotowia ratunkowego. Dzieci wzięły udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Poznali również pracę strażaka i ratownika medycznego. Spotkanie to prowadzili strażacy z OSP w Książu Wielkim funkcjonujący w systemie ratowniczo- gaśniczym i ratownicy medyczni. Zaprezentowali uczniom sprzęt, który służy im do udzielania pierwszej pomocy oraz przypomnieli o konieczności noszenia elementów odblaskowych.

Były to niezwykle ciekawe, a przede wszystkim pouczające zajęcia edukacyjne, za które nauczyciele i uczniowie z Antolki składają podziękowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.