Wycieczka do gospodarstwa rolnego

Uczniowie klasy II byli z wizytą w gospodarstwach rolnych. Celem zajęć było poznanie różnorodności hodowli zwierząt w gospodarstwach rolnych oraz sprzętu, który umożliwia sprawną pracę rolnika. Zwiedzili stadninę koni , hodowlę trzody chlewnej , chów bydła oraz hodowlę drobiu. Z dużym zainteresowaniem oglądali maszyny rolnicze i zapoznali się z ich przeznaczeniem. Potrafili rozróżniać i nazywać nasiona zbóż przeznaczone na siew. Przechowalnia ziemniaków okazała się ciekawym miejscem ze względu na różnorodność sprzętu potrzebnego do segregacji i pakowania ziemniaków do dalszego transportu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.