Święto Szkoły

7 listopada 2023 r. cała społeczność Szkoły Podstawowej w Antolce po raz kolejny obchodziła Dzień Patronki połączony ze ślubowaniem uczniów klasy I. Uroczystość tę uświetnili swoją obecnością: burmistrz Miasta i Gminy Książ Wielki, p. Marek Szopa, kierownik Centrum Usług Wspólnych, p. Jolanta Nowak, dyrektor Szkoły Podstawowej w Książu Małym, p. Danuta Gajos, redaktor Bogusław Kurylczyk oraz licznie zgromadzeni rodzice pierwszoklasistów. W trakcie części oficjalnej Pani Dyrektor Małgorzata Borycka przypomniała krótko sylwetkę Patronki Szkoły, wielkiej uczonej – Marii Skłodowskiej-Curie oraz pasowała dzieci na uczniów naszej szkoły, wręczyła im tarcze szkolne i pamiątkowe książki (zakupione przez rodziców). Podczas akademii głos zabrał także Pan Burmistrz Marek Szopa, który w swoim wystąpieniu nawiązał do historii szkoły oraz złożył świeżo upieczonym uczniom życzenia samych sukcesów w nauce. A społeczność szkolna powiększyła się o 11 uczniów. W dalszej części uroczystości pierwszoklasiści wystąpili z okolicznościową częścią artystyczną, którą przygotowali pod opieką wychowawczyni, p. Elżbiety Szopy. Następnie symbolicznie, ale i bardzo uroczyście, oddano hołd Wielkiej Patronce – Marii Skłodowskiej- Curie. Uczniowie klas IV-VIII zaprezentowali montaż słowno-muzyczny, w którym naświetlili biografię Noblistki. Podkreślili wyjątkowość Patronki i wielowymiarowość jej działań. Informacje biograficzne przeplatane były piosenkami patriotycznymi, wykonanymi przez szkolny chór przy akompaniamencie zespołu muzycznego „To My”. Tę część uroczystości opieką otoczyły panie: Jolanta Ostrowska, Anna Kowal i Grażyna Łysek. W okresie poprzedzającym święto w szkole odbyły się konkursy tematycznie związane z życiem i osiągnięciami naukowymi Marii Skłodowskiej-Curie: literacki, plastyczny i informatyczny. Podczas akademii Pani Dyrektor wręczyła nagrody wyróżnionym uczniom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.