Spotkanie z Seniorami

W tym roku szkolnym po raz kolejny Szkoła Podstawowa w Antolce przystąpiła do Małopolskiego konkursu „Odblaskowa szkoła”. Jego celem jest wyposażenie uczniów w elementy odblaskowe, a tym samym zwiększenie ich bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. W tej edycji, jak i w poprzednich duży nacisk kładziony jest na promowanie odblasków wśród seniorów.

12 października 2021 roku do SP w Antolce przybyli seniorzy z Książa Wielkiego z klubu seniora „Młodzi duchem”. Uczniowie przygotowali krótki program artystyczny, przekazali widzom cenne wskazówki i rady jak bezpiecznie poruszać się po drodze oraz przypomnieli o konieczności noszenia elementów odblaskowych zwiększających bezpieczeństwo na drodze.

Seniorzy z zainteresowaniem wysłuchali odblaskowych piosenek i rymowanek przygotowanych przez uczniów naszej szkoły. W podziękowaniu artyści otrzymali od seniorów słodycze, a uczniowie podarowali klubowiczom pamiątkowe odblaski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.