RODO

Inspektor Danych Osobowych – Pani Katarzyna Gruszka 

adres e-mail – inspektor@cbi24.pl;  telefon  575-002-620

Klauzula informacyjna – zadania oświatowe, dydaktyczne i wychowawcze