O uzależnieniach i zagrożeniach

24 października bieżącego roku w Szkole Podstawowej w Antolce odbyło się zebranie z rodzicami, w którym uczestniczyła policjantka z Komendy Powiatowej Policji w Miechowie starszy sierżant Lidia Kyzioł. Głównym celem spotkania było uwrażliwienie rodziców oraz rozbudzenie w nich czujności na zagrożenia, jakie mogą czyhać na dzieci i młodzież zarówno w świecie realnym, jak i w sieci.

Podczas zebrania zostały omówione i zaprezentowane w formie atrap różne rodzaje narkotyków, aby rodzice mieli świadomość, z czym mają do czynienia, jeśli zobaczą u dziecka podobne okazy. Zwrócono również uwagę na nietypowe zachowania młodych, będących pod wpływem narkotyków, oraz różne formy ich przechowywania przez uzależnionych.

Bardzo ciekawa i pomocna, bo okraszona licznymi przykładami, okazała się prezentacja ostrzegająca przed zagrożeniami, które czyhają na młodych w sieci. Szczególnie wyeksponowane zostały różne, niekiedy bardzo wyrafinowane, formy cyberprzemocy. Było to niezwykle ważne i potrzebne spotkanie, które z pewnością uwrażliwiło rodziców na te najbardziej współczesne, a często mało znane zagrożenia, na które potencjalnie mogą być narażone ich pociechy…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.