Jubileusz 90-lecia Szkoły

Poniżej zamieszczamy tekst, który ukazał się na portalu miechowski.pl o obchodach Jubileuszu 90-lecia Szkoły. Autorem tekstu i zdjęć jest pan Krzysztof Capiga

W poniedziałek 7 listopada 2016 roku Szkoła Podstawowa im. Marii Curie – Skłodowskiej w Antolce obchodziła 90-lecie swojego istnienia. Do tej pory jej mury opuściło ponad 1800 absolwentów!

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęła Msza św. odprawiona w miejscowym kościele przez ks. proboszcza ks. Macieja Stopińskiego. Wspominając zacną jubilatkę przypomniał, jakie cele i przesłanie przyświecają działalności szkoły. Jest to nie tylko miejsce zdobywania wiedzy o otaczającym nas świecie. Jest też miejscem, w którym zawierają się przyjaźnie, czasem głębokie na całe życie. Mówiąc o roli nauczyciela i wychowawcy kapłan stwierdził, że codzienna ich praca, ta naprawdę oddana, to poświęcanie własnego życia dla wychowania młodego człowieka. Dlatego też nie ma większej nagrody dla nauczyciela niż uczeń, który jest gotów oddać życie za głoszone przez niego wartości, słowa i który przez całe swe życie wspomina mądrość, dobroć oraz wyraźną osobowość swojego wychowawcy, czy nauczyciela.

Uroczystość w murach szkolnych prowadzili uczniowie – Natalia Bała i Mikołaj Jedynak. Wśród przybyłych gości znaleźli się m.in.: wspomniany już proboszcz, wójt Marek Szopa, jego zastępca Grzegorz Janus, radni gminni na czele z przewodniczącym Komisji Oświaty – Markiem Płonczyńskim, Jolanta Nowak – kierownik Centrum Usług Wspólnych, dyrektorzy szkół z gminy Książ Wielki – Alicja Pagór, Danuta Gajos, Edyta Sychowska, Jacek Kobyłka oraz dyr. Gimnazjum w Miechowie – Zofia Piechowicz. Ważnymi tego dnia gośćmi byli absolwenci oraz emerytowani nauczyciele i pracownicy placówki. Obecni byli także przedstawiciele kół łowieckich – „Leśnik” i „Mirów”, z którymi od lat współpracuje szkoła.

– Wiedza i tradycja są skarbem dla kolejnych pokoleń, a na straży tych ponadczasowych wartości stoi szkoła – podkreślała na wstępie dyr. Jubilatki – Małgorzata Borycka. Mając świadomość o niepowtarzalności jaką niesie za sobą 9 dekad funkcjonowania szkoły, dyrektor przedstawiła tylko wycinek jej sukcesów. 90 lat to lata pracy ponad 100 pedagogów, kilkudziesięciu roczników uczniów opuszczających każdego roku szkolne mury. To codzienność i święta, zmiany i przebudowy, sukcesy i porażki. Początki placówki sięgają już 1918 roku. Urzędowo placówka zatwierdzona została dopiero w 1926 roku, dlatego też oficjalnie od tego czasu liczy jej się lata funkcjonowania. Na ich przestrzeni szkoła zmieniała swoje oblicze i strukturę. Realizowała kolejne reformy oświaty i programy nauczania.

Małgorzata Borycka przywołała pamięć byłych pedagogów i swoich poprzedników. Długa jest lista tych, którzy na trwałe zapisali się na kartach historii placówki, którzy ją tworzyli, wspierali, rozwijali. Szczególne zasługi dla rozwoju „Podstawówki” w Antolce wnieśli jej kierownicy i dyrektorzy: Józef Stano kierujący Jubilatką przez 40 lat i Józef Oczkowicz, który związał z nią niemal całe swe życie. Ten ostatni był jej absolwentem, a następnie przez 47 lat – nauczycielem, w tym 34 kierownikiem i dyrektorem.

Warto wymienić te osoby, które związane były lub są ze szkołą ponad 30 lat: Helena Oczkowicz (40 lat), Janina Wach (39), Krystyna Jedynak (38), Bogusława Oczkowicz (36), Elżbieta Szopa (35), Barbara Stawiarska (32), Józef Stawiarski (31). Oprócz nich długoletnimi pracownikami szkoły w Antolce byli bądź są: Stanisław Piega, Aneta Stępień, Małgorzata Kusarek, Ewa Domagała, Andrzej Domagała, Bożena Broda, Maria Turek, Helena Uchto, Grzegorz Skibka, Genowefa Krzywda, Irena Kozłowska, Grażyna Łysek.

Życzenia i gratulacje z okazji jubileuszu złożył wójt Marek Szopa. Wyraził swe słowa uznania dla dyrektor, nauczycieli i pracowników szkoły, za dotychczasową działalność, edukację wychowawczą, za wytrwałość serce i oddanie z jakim wykonują swoją pracę. Przy tej okazji gospodarz gminy nagrodą wójta wyróżnił: dyr. Małgorzatę Borycką, Grażynę Łysek oraz Elżbietę Szopa.

Pracę w szkolę oraz niepowtarzalną atmosferę w niej panującą wspominała Barbara Stawiarska dziękując przy tym za zaproszenie na tę uroczystość. Okazuje się, iż z jej „pedagogicznych rąk” wyszedł m.in. wójt Marek Szopa. Swoimi refleksjami z bycia uczniem, ale też potem nauczycielem w szkole w Antolce, dzieliła się także Ewa Domagała. Uczyła się i pracowała w zupełnie odmiennych realiach od współczesnych, kiedy telewizor, czy samochód był niebywałym luksusem na wsi, a jedynym źródłem wiedzy była właśnie szkoła. Żeby do niej dotrzeć uczniowie musieli pokonywać dziennie kilka kilometrów, nie zważając na pogodę, pory roku i inne przeciwności. Nikt jednak nie skarżył się i nie narzekał, tylko z radością chłonął wiedzę od swych pedagogów.

Niezapowiedzianą, krótką, aczkolwiek niezwykle ciekawą relację z krótkiego, bo 4-letniego szkolnego życia (takie wówczas były możliwości) przedstawiła chyba najstarsza absolwentka placówki obecna na jubileuszu – Irena Pieczyrak z domu Rożek (mama dyr. Zofii Piechowicz). Do szkoły uczęszczała 2 lata przed rozpoczęciem II wojny światowej i kolejne dwa od 1939 roku. Wspominała, iż właśnie w tym roku miała recytować wierszyk z okazji 11 listopada. Nie dotarła jednak wówczas do szkoły, bo miała zbyt podarte buty. Ówczesny dyrektor Józef Stano obronił swą uczennicę przed złą oceną zaświadczając, że słyszał jak pięknie recytuje wierszyki. Przypominając ciężkie wojenne czasy Pani Irena mówiła wymownie do uczniów – „cieszcie się dzieci, że doczekaliście takich czasów”.

Przy okazji jubileuszu dziewięcioro pierwszoklasistów złożyło ślubowanie na sztandar szkoły stając się tym samym pełnoprawnymi uczniami. Rozstrzygnięte zostały również konkursy szkolne traktujące o jej historii. Kolejne miejsca zajęli: konkurs plastyczny – I miejsce Izabela Oczkowicz, II – Weronika Nowak, III – Emilia Koszewska; konkurs informatyczny – I – Wiktor Książek, II – Mateusz Miś, III – Patrycja Świstak; konkurs wiedzy – I – Adrian Kaleta, II – Julia Gniewek, III – Radosław Jasica; konkurs plastyczny „Moja Szkoła” – I – Oliwia Piega, Kamila Kustosz, Julia Kaleta; konkurs wiedzy klas I – III – I miejsce – Szymon Szwaczka oraz Szymon Koszewski.

90-lecie Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie zwieńczyła bogata część artystyczna, w której uczniowie przedstawili losy swej szkoły i kraju na przestrzeni 90 lat. Na koniec przyszedł czas na okolicznościowe torty. Było ich aż cztery. To nie był koniec atrakcji. Po części oficjalnej przyszedł czas na wymianę wspomnień w kuluarach, zwiedzanie okolicznościowej wystawy obrazującej życiorys placówki oraz wpisy do księgi pamiątkowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.