I miejsce w Polsce!

Nasza szkoła zajęła pierwsze miejsce w Polsce w tegorocznej edycji ogólnopolskiego konkursu „Ożywić pola”. W konkursie brało udział ponad 200 szkół z całej Polski.
Od września 2016 do czerwca 2018 roku szkoła realizowała konkursowe zadania wspólnie z członkami Koła Łowieckiego „Leśnik” Kraków.
Na zajęciach prowadzono edukację ekologiczną, organizowano konkursy przyrodnicze, wspólnie z myśliwymi braliśmy udział w akcjach zbiórki kasztanów, żołędzi i kukurydzy dla zwierzyny leśnej, sadziliśmy drzewa, zimą dokarmialiśmy zwierzęta.
Dużą pomoc okazali nam myśliwi z Koła Łowieckiego Leśnik, między innymi Józef Ostrowski, Jan Skotniczny, Stanisław Urbanik, Waldemar Ślusarczyk, Władysław Bielawski, Kazimierz Suszalski i Roman Płatek.
Pomysłodawcami i organizatorami wielu akcji byli Marek Tabor i Zbigniew Skowronek. W realizacji działań Współpracowaliśmy także z Kołem Łowieckim „Mirów” oraz z pracownikami Nadleśnictwa Miechów.
Pomocą służyły nam też władze samorządowe, które zapewniały dowóz na miejsca prowadzonych akcji.
Koordynatorkami konkursu były panie: Małgorzata Borycka i Marta Gajos.

Podsumowanie konkursu odbyło się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. SP w Antolce reprezentowało 11 uczniów pod opieką Małgorzaty Boryckiej oraz myśliwi Marek Tabor, Józef Ostrowski i Władysław Bielawski. Nagrodą był puchar oraz 3 tys. zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.