Dzień Papieski

„Jestem radosny – Wy też bądźcie”
Te słowa Jana Pawła II były mottem montażu słowno –muzycznego przygotowanego przez uczniów Szkoły Podstawowej w Antolce z okazji obchodów 43 rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża. Piosenkami, wierszami, rozważaniem słów Jana Pawła II uczcili pamiętny dla Polaków dzień 16 października 1978 roku, odkąd to na Stolicy Piotrowej zasiadł polski kardynał – Karol Wojtyła.
Występ dzieci oraz Chóru Parafialnego z wielkim wzruszeniem oglądali parafianie zgromadzeni w niedzielę 17 października w Kościele Parafialnym w Antolce, a 18 października uczniowie szkoły w podczas akademii .

Starsze pokolenie z radością wraca wspomnieniami do tego dnia, młodzież i dzieci chętnie o nim słuchają i cieszą się, że Święty Jan Paweł II – nasz papież – jest naszym orędownikiem, z pomocą którego możemy prosić Boga o łaski dla nas, naszych rodzin, naszego kraju.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.