80-lecie Szkoły – przedruk z Dziennika Polskiego

7 listopada 2006 roku nasza szkoła obchodziła Jubileusz 80-lecia. Z tej okazji Szkoła otrzymała Sztandar, który ufundowała Rada Rodziców. O tej doniosłej uroczystości redaktor Zbigniew Wojtiuk napisał artykuł, który w całości zamieszczamy poniżej.

„Od wczoraj „osiemdziesięciolatka” z Antolki zalicza się do szkół „sztandarowych” – po Książu Wielkim i Książu Małym. Stało się tak dzięki poparciu i hojności Rady Gminy, Urzędu Gminy i Rady Rodziców. Po mszy, podczas której poświęcono zaszczytną chorągiew, uczestnicy uroczystości przemaszerowali do szkolnego budynku. Gości (wśród nich wicekuratora oświaty Andrzeja Markiewicza, wizytatorkę Barbarę Bertek, ks. kan. Wiesława Charta, wójta Marka Szopę oraz radnych) powitała dyrektorka Małgorzata Borycka.
80 lat Szkoły Podstawowej w Antolce


„Jesteśmy w pół drogi. Droga pędzi z nami bez wytchnienia. Żyjmy tak – by i nasz ślad na drogach ocalał od zapomnienia” – te słowa wiersza Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego były mottem obchodów 80-lecia Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Antolce oraz nadania sztandaru tej wielce zasłużonej dla lokalnego środowiska placówki oświatowej.

-Wiedza i tradycja to rzeczy najważniejsze, które są skarbem dla kolejnych pokoleń. Na straży tych ponadczasowych wartości stoi szkoła. Dzisiejszy dzień zapisze się trwale w historii lokalnej społeczności – stwierdziła pani dyrektor. Ona też przedstawiła pokrótce dzieje jubilatki.

Pierwsza wzmianka o szkole pochodzi z 28 sierpnia 1918 r.: inspektor szkolny stosownym pismem polecił utworzenie szkoły filialnej w Antolce. Była to szkoła elementarna, nieobowiązkowa, a lekcje odbywały się w prywatnych domach w Antolce, Cisiej Woli i Tochołowie. Przełomowy był rok 1926 – zatwierdzono wtedy 2-klasową Szkołę Publiczną w Antolce i ten właśnie rok przyjęto za pierwszy w działalności jubilatki. 17 października 1926 naukę rozpoczęło 191 osób, w listopadzie była już biblioteka i sklepik uczniowski. Pierwszy kierownik, Józef Stano, pełnił funkcję aż 40 lat. Szkoła mieściła się początkowo w budynku obecnej karczmy, dlatego na przełomie 1926/27 r. zaplanowano budowę nowej. Plac pod szkołę zakupiono jednak dopiero w 1938 r., a uchwała w sprawie budowy zapadła w 1939. Plany te pokrzyżowała jednak wojna. Na nową szkołę, która świetnie służy kolejnym pokoleniom do dziś, trzeba było czekać do 8 września 1951 r. Prace wykończeniowe i wyposażanie trwały jeszcze kilka następnych lat.

Największy wkład pracy wnieśli: Józef Stano, Wincenty Kamiński, Franciszek Krochmal, Piotr Bielecki i Józef Szarek. W 1959 założono instalację elektryczną, rok później szkołę zradiofonizowano, 7 listopada (w dzień urodzin noblistki) SP w Antolce nadano imię Marii Skłodowskiej-Curie.
Spośród zasłużonych pracowników należy wymienić następcę Józefa Stany, dyrektora Józefa Oczkowicza, który poświęcił tej szkole całe życie. Nauczycielem był 47 lat – kierownikiem, a potem dyrektorem, aż 34 lata. Teraz pracą SP kieruje jego córka, Małgorzata Borycka.

-Już sam fakt, że wciągu 80 lat szkoła miała tylko 3 dyrektorów świadczy, że były to osoby trafnie dobrane na_to stanowisko -podkreślił wójt Marek Szopa (także absolwent tej szkoły). Dziś pracuje tam 12 nauczycieli, w tym 7 dyplomowanych. Kolejny awans na nauczyciela dyplomowanego wręczył wczoraj Bożenie Brodzie wicekurator Markiewicz. Wypada też dodać, że połowa kadry nauczycielskiej to absolwenci tej szkoły.

7 listopada 2006 r. był także ważnym dniem dlatego, że po raz pierwszy uhonorowano kilka osób tytułami „Przyjaciela Szkoły Podstawowej w Antolce”. Podczas święta podsumowano trwający kilka tygodni konkurs w kilku kategoriach tematycznych zatytułowany „Maria Skłodowska-Curie, jej życie i osiągnięcia naukowe”. Laureatami zostali: Łukasz Strzelec, Mateusz Kowal, Paulina Adamczyk, Aneta Oczkowicz, Kamila Jedynak, Michał Mastrzykowski, Agnieszka Płonczyńska, Katarzyna Nowak, Karolina Oczkowicz, Agnieszka Oczkowicz, Anita Wachowicz, Grzegorz Wilk i Paulina Oczkowicz. Jubileusz zakończyła część artystyczna przypominająca postać oraz dokonania patronki.
Tekst i fot. (WOJ.)”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.