październik

24paź2019

24 października bieżącego roku w Szkole Podstawowej w Antolce odbyło się zebranie z rodzicami, w którym uczestniczyła policjantka z Komendy Powiatowej Policji w Miechowie starszy sierżant Lidia Kyzioł. Głównym celem spotkania było uwrażliwienie rodziców oraz rozbudzenie w nich czujności na zagrożenia, jakie mogą czyhać na dzieci i młodzież zarówno w świecie realnym, jak i w sieci. Podczas zebrania zostały omówione i zaprezentowane w formie atrap różne rodzaje narkotyków, aby rodzice mieli świadomość, z czym mają do czynienia, jeśli zobaczą u dziecka podobne okazy. Zwrócono również uwagę na nietypowe zachowania młodych, będących pod wpływem narkotyków, oraz różne formy ich przechowywania przez uzależnionych.


9paź2019

Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wzięli udział w Małopolskiej Nocy Naukowców w Krakowie. Zwiedzili Instytut Fizyki Jądrowej PAN, gdzie m.in. zapoznali się z pracą naukowców, mogli wcielić się w rolę konstruktorów, podglądali pogodę, podsłuchiwali samoloty, sprawdzali, jak wyglądają chromosomy. Poznali także ciekawe zjawiska i prawa fizyczne podczas pokazu „Triki Fizyki”, wysłuchali również koncertu bębnowego. Ciekawym doświadczeniem były również zajęcia w laboratoriach Politechniki Krakowskiej z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz nanomateriałów, gdzie uczniowie z Antolki mieli okazję poczuć się jak prawdziwi studenci. Opiekę sprawowały: Bożena Broda, Marzena Krochmal-Białek i Marta Gajos


9paź2019

9 października 2019 r. uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w Antolce pod opieką 4 nauczycieli (Grażyny Łysek, Marty Gajos, Bożeny Brody i Jolanty Ostrowskiej) oraz 4 rodziców udało się na wycieczkę do Sandomierza. Jej celem było odkrywanie piękna ojczystego kraju poprzez poznanie Sandomierza, jego historii, tradycji, kultury i zabytków oraz upowszechnianie wśród młodzieży form aktywnego wypoczynku. Zwiedzanie Sandomierza rozpoczęli od Rynku z renesansowymi kamienicami (mieszczańskimi i szlacheckimi), skąd skierowali swoje kroki do podziemi miasta, które są niemymi świadkami historii. Podziemna Trasa Turystyczna to zespół chodników i piwnic (dawnych składów kupieckich) obejmujący ponad 30 pomieszczeń na długości około 500 m i głębokości do 12 m.