listopad

13lis2018

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w kolejnej wycieczce do Krakowa. Tym razem głównym celem była lekcja muzealna w Muzeum Narodowym. Tematem zajęć były „Powstania narodowe – legenda powstań i codzienność powstańcza”, a odbyły się one w Gmachu Głównym, w Galerii „Broń i Barwa w Polsce”. Uczniowie zostali zapoznani z takimi pojęciami jak: powstania, insurekcja, naród, patriotyzm, niepodległość, polityka, codzienność żołnierska, kobiety a powstania, ubiór i uzbrojenie, militaria, sukmana, żałoba narodowa, biżuteria patriotyczna. Zajęcia te doskonale wpisały się w obchody 100-ej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i pozwoliły uczniom usystematyzować wiedzę na ten temat.


13lis2018
15 listopada 2018 r. odbył się w Szkole Podstawowej w Antolce Szkolny Konkurs Pieśni Patriotycznych. Uczestnikami konkursu byli uczniowie klas IV –VIII.

Konkurs przeprowadzony został w dwóch kategoriach: soliści – 5 wykonawców i zespoły wokalne – 5 zespołów. Razem w konkursie wzięło udział 23 uczniów.


9lis2018

9 listopada 2018 roku w Szkole Podstawowej w Antolce odbył się konkurs poezji patriotycznej „Moja Ojczyzna”, zorganizowany przez bibliotekę działającą przy placówce.

Celem konkursu było uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz promowanie wśród dzieci i młodzieży treści o tematyce patriotycznej. W konkursie wzięli udział uczniowie klas IV-VIII.

Pierwsze miejsce zajęła Anna Warchala (klasa VII), drugie Michalina Warchala (klasa V) oraz Wiktoria Miszczyk (klasa VI). Na trzecim miejscu uplasowała się Oliwia Kwiecień (klasa IV) oraz Natalia Bała (klasa VIII). Wyróżnienie otrzymała Magdalena Skrzyniarz z klasy V.


7lis2018

zesnastu pierwszaków zostało pasowanych na uczniów przez dyrektor Małgorzatę Borycką w dniu 7 listopada 2018 roku podczas uroczystości Święta Szkoły. Ewelina Szwaczka w imieniu starszych kolegów obiecała w razie potrzeby pomoc. Następnie uczniowie I klasy zaprezentowali program artystyczny, przygotowanym pod kierunkiem wychowawczyni Małgorzaty Kusarek.


7lis2018

W środę 7 listopada 2018 r. w Szkole Podstawowej w Antolce zgodnie z tradycją obchodzono Święto Szkoły połączone ze ślubowaniem pierwszoklasistów i Dniem Patronki – Marii Skłodowskiej-Curie. Uroczystość uświetnili swą obecnością: zastępca wójta Gminy Książ Wielki – Grzegorz Janus, przewodniczący Komisji Oświaty Rady Gminy – Marek Płonczyński, kierownik Centrum Usług Wspólnych – Jolanta Nowak, ksiądz proboszcz Maciej Stopiński, dyrektorzy szkół gminnych (Danuta Gajos, Edyta Sychowska, Alicja Pagór, Jacek Kobyłka) oraz licznie zgromadzeni rodzice uczniów.