wrzesień

30wrz2017

30 września 2017 r. z okazji Dnia Chłopaka odbyła się ”odblaskowa dyskoteka”. Wzięli w niej udział uczniowie klas od IV do VIII. Uczniowie biorący udział w dyskotece zaprezentowali się w strojach odblaskowych, a następnie wybrali ”odblaskową miss i mistera szkoły”. Wszyscy świetnie się bawili, ale najważniejsze było promowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a przede wszystkim noszenia odblasków.


15wrz2017

W dniach 11-15 września 2017 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Antolce przebywali na „zielonej szkole” nad Morzem Bałtyckim. Opiekę nad nimi sprawowały panie Małgorzata Borycka i Grażyna Łysek. Głównym celem pobytu było: zainteresowanie regionem Pomorza ze szczególnym uwzględnieniem jego walorów historycznych, kulturowych, turystycznych i rekreacyjnych, zapoznanie z obszarami chronionymi, ich znaczeniem oraz zasadami zachowania na tych obszarach, upowszechnianie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego, z uwzględnieniem bezpieczeństwa, zapewnienie pełnej regeneracji sił fizycznych i psychicznych, doskonalenie sprawności fizycznej uczniów,…