listopad

7lis2015
7 listopada 2006 roku nasza szkoła obchodziła Jubileusz 80-lecia. Z tej okazji Szkoła otrzymała Sztandar, który ufundowała Rada Rodziców. O tej doniosłej uroczystości redaktor Zbigniew Wojtiuk napisał artykuł, który w całości zamieszczamy poniżej.

„Od wczoraj „osiemdziesięciolatka” z Antolki zalicza się do szkół „sztandarowych” – po Książu Wielkim i Książu Małym. Stało się tak dzięki poparciu i hojności Rady Gminy, Urzędu Gminy i Rady Rodziców. Po mszy, podczas której poświęcono zaszczytną chorągiew, uczestnicy uroczystości przemaszerowali do szkolnego budynku. Gości (wśród nich wicekuratora oświaty Andrzeja Markiewicza, wizytatorkę Barbarę Bertek, ks. kan. Wiesława Charta, wójta Marka Szopę oraz radnych) powitała dyrektorka Małgorzata Borycka. 80 lat Szkoły Podstawowej w Antolce.